Het vak van scheidsrechter lijkt steeds gecompliceerder te worden. Goede  communicatie tussen scheidsrechters is daarin essentieel en kan incidenten in het veld voorkomen. Een communicatiesysteem zorgt voor snellere en correctere beslissingen, zo blijkt uit onderzoek onder ruim 500 scheidsrechters.

Beslissingen van scheidsrechters, ongeacht welke sport, leiden meer dan eens tot onvrede binnen de lijnen. De irritatie die binnen het veld ontstaat, slaat soms over naar de supporters en dat is het laatste dat je als club wil. Dat sporters de beslissing van de scheidsrechter vaak niet direct accepteren is een kwalijke zaak, maar wel de realiteit. Om het probleem voor te zijn kan directe en draadloze communicatie via een communicatiesysteem tussen scheidsrechters uitkomst bieden.

Onderzoek
Uit onderzoek onder ruim 500 scheidsrechters blijkt dat door het gebruik van een communicatiesysteem scheidsrechters sneller en correcter beslissingen nemen. Zij geven ook aan dat een communicatiesysteem bij kan dragen aan de eerlijkheid, sportiviteit en kwaliteit van de sport.

Lees het hele artikel in Sport FM 16.4 dat op 24 augustus op de deurmat valt!

Sport FM

10-8-2016

DELEN